เลือกสำนักงานเขต หรือคลิกบนแผนที่

เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานประจำเขต 1

เชียงใหม่

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้น 2 อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนสพาร์ก 90 ถ. มหิดล
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดเชียงราย

 • จังหวัดพะเยา

 • จังหวัดลำปาง

 • จังหวัดลำพูน

 • จังหวัดเชียงใหม่

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานประจำเขต 2

พิษณุโลก

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารไทยศิวารัตน์ 59/15 ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

8 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดน่าน

 • จังหวัดตาก

 • จังหวัดแพร่

 • จังหวัดกำแพงเพชร

 • จังหวัดอุตรดิตถ์

 • จังหวัดพิษณุโลก

 • จังหวัดสุโขทัย

 • จังหวัดพิจิตร

สำนักงานประจำเขต 3

นครสวรรค์

ที่ตั้งสำนักงาน

1045/2 ชั้น 3 ถ.นครสววรค์-พิษณุโลก หมู่ 10
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดเพชรบูรณ์

 • จังหวัดชัยนาท

 • จังหวัดนครสวรรค์

 • จังหวัดสิงห์บุรี

 • จังหวัดอุทัยธานี

 • จังหวัดลพบุรี

สำนักงานประจำเขต 4

ขอนแก่น

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้นที่ 3 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

8 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดหนองคาย

 • จังหวัดหนองบัวลำภู

 • จังหวัดนครพนม

 • จังหวัดเลย

 • จังหวัดสกลนคร

 • จังหวัดขอนแก่น

 • จังหวัดอุดรธานี

 • จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานประจำเขต 5

อุบลราชธานี

ที่ตั้งสำนักงาน

130 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

8 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดมุกดาหาร

 • จังหวัดยโสธร

 • จังหวัดกาฬสินธุ์

 • จังหวัดอำนาจเจริญ

 • จังหวัดมหาสารคราม

 • จังหวัดอุบลราชธานี

 • จังหวัดร้อยเอ็ด

 • จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานประจำเขต 6

นครราชสีมา

ที่ตั้งสำนักงาน

1318/1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

4 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดชัยภูมิ

 • จังหวัดบุรีรัมย์

 • จังหวัดนครราชสีมา

 • จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานประจำเขต 7

สระบุรี

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานปั๊มปตท. 12 ถ.มิตรภาพ
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

7 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดอ่างทอง

 • จังหวัดนครนายก

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • จังหวัดปราจีนบุรี

 • จังหวัดสระบุรี

 • จังหวัดสระแก้ว

 • จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานประจำเขต 8

ชลบุรี

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1/2-3 ซอย 9 ถ.บางแสนสาย 2
ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

5 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • จังหวัดจันทบุรี

 • จังหวัดชลบุรี

 • จังหวัดตราด

 • จังหวัดระยอง

สำนักงานประจำเขต 9

กาญจนบุรี

ที่ตั้งสำนักงาน

284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

4 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดกาญจนบุรี

 • จังหวัดนครปฐม

 • จังหวัดสุพรรณบุรี

 • จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานประจำเขต 10

ราชบุรี

ที่ตั้งสำนักงาน

49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า)
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดราชบุรี

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • จังหวัดสมุทรสคราม

 • จังหวัดชุมพร

 • จังหวัดเพชรบุรี

 • จังหวัดระนอง

สำนักงานประจำเขต 11

สุราษฎร์ธานี

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1
ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • จังหวัดกระบี่

 • จังหวัดพังงา

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • จังหวัดภูเก็ต

 • จังหวัดตรัง

สำนักงานประจำเขต 12

สงขลา

ที่ตั้งสำนักงาน

มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 888 หมู่ 2
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดพัทลุง

 • จังหวัดปัตตานี

 • จังหวัดสตูล

 • จังหวัดยะลา

 • จังหวัดสงขลา

 • จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานประจำเขต 13

กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งสำนักงาน

18/23 อาคาร WISH HOUSE ชั้น 1 หมู่ที่ 10
ถนนนครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

3 จังหวัด ที่ครอบคลุม

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • จังหวัดนนทบุรี

 • จังหวัดสมุทรปราการ

คัดลอกสำเร็จ