แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

*ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ