ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ.pdf

วันที่ 05 ม.ค. 2567
ขนาดไฟล์ 4 MB
จำนวนดาวน์โหลด 1677 ครั้ง
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สกพ. พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 20 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 3926 ครั้ง
ดาวน์โหลด

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ของ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ เอเนออส รีนิวเอเบิลส์ โปรเจคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

26 ม.ค. 2567 ถึง 10 ก.พ. 2567

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ไบโอกรีน พาวเวอร์ จำกัด

24 ม.ค. 2567 ถึง 08 ก.พ. 2567

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

24 ม.ค. 2567 ถึง 08 ก.พ. 2567

(ร่าง) ข้อเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff: UGT)

16 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค. 2567

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด

24 พ.ย. 2566 ถึง 18 ธ.ค. 2566

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

24 พ.ย. 2566 ถึง 18 ธ.ค. 2566
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2565

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
16.76
%
Myanmar Gas

249,295,166.86

MMBTU
icon stat energy 02
28.75
%
LNG

427,579,527.02

MMBTU
icon stat energy 03
54.49
%
Gulf Gas

810,278,856.12

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


 • Diesel Oil

  0.11

  | 0.00%
 • Fuel Oil

  120.92

  | 0.06%
 • Hydro

  4,432.10

  | 2.20%
 • Coal

  16,774.29

  | 7.77%
 • Lignite

  18,748.42

  | 8.69%
 • Renewable

  21,876.09

  | 10.14%
 • Import

  35,471.76

  | 16.43%
 • Natural Gas

  114,636.80

  | 53.11%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ