ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

รับสมัครพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรับสมัครพนักงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2).pdf

วันที่ 04 ก.ค. 2567
ขนาดไฟล์ 4 MB
จำนวนดาวน์โหลด 2043 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon

กรอกใบสมัครออนไลน์

วันที่ 04 ก.ค. 2567 แจ้งลิงก์เสีย

ลิงก์

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลว 30 พ.ค. 67.pdf

วันที่ 30 พ.ค. 2567
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 1044 ครั้ง
ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สกพ. พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 20 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 5075 ครั้ง
ดาวน์โหลด

อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น


ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับงวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2567

12 ก.ค. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด

28 มิ.ย. 2567 ถึง 13 ก.ค. 2567

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในเครือของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

26 มิ.ย. 2567 ถึง 12 ก.ค. 2567

การปรับปรุงประเภทใบอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติ การกำหนดประเภทใบอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่ และการกำหนดนิยาม รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการอนุญาตกิจการก๊าซธรรมชาติ

18 มิ.ย. 2567 ถึง 02 ก.ค. 2567

โครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ระยะที่ 13 ส่วนที่ 2 ของการไฟฟ้านครหลวง

13 มิ.ย. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567

การปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผล การปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบติดตั้งบนหลังคา

06 มิ.ย. 2567 ถึง 21 มิ.ย. 2567
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2566

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
12.82
%
Myanmar Gas

202,335,360.75

MMBTU
icon stat energy 02
35.91
%
LNG

566,639,479.51

MMBTU
icon stat energy 03
51.27
%
Gulf Gas

809,057,852.00

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


 • Fuel Oil

  10.94

  | 0.00%
 • Diesel Oil

  876.98

  | 0.39%
 • Hydro

  6,588.21

  | 2.95%
 • Coal

  12,972.52

  | 5.81%
 • Lignite

  17,460.24

  | 7.82%
 • Renewable

  23,193.78

  | 10.39%
 • Import

  33,2805.15

  | 14.69%
 • Natural Gas

  129,402.01

  | 57.95%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ