ทิศทางใหม่ของ ‘กองทุนพัฒนาไฟฟ้า’

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
21 พฤศจิกายน 2566 , 03:33
180
0
0

รู้จักกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นด้วยการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นโดยรอบโรงไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยคำนึงถึงสมดุลทรัพยากร ซึ่งชุมชนสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ พูดคุยกับ คุณฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และร่วมฉายภาพเป้าหมาย และอนาคตกองทุนฯ

Embed
คัดลอกสำเร็จ