ที่ตั้งสำนักงาน

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล

support@erc.or.th
sarabun@erc.or.th

เบอร์โทรติดต่อ

0 2207 3599 หรือ โทร 1204

โทรสาร

0 2207 3506

ติดต่อสอบถาม

อัปโหลดไฟล์

รองรับไฟล์นามสกุล pdf,png,jpeg,jpg ขนาดรวมกันไม่เกิน 10 MB

ไฟล์แนบ

*ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ