ข้อมูลร้องเรียน


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินงานจำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน

(ม.100 และ ม.103 การคัดค้านโรงไฟฟ้า และอื่น ๆ)

- สถิติการรับเรื่องร้องเรียนอดีตที่ผ่านมา (รายปี)


- จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับกี่เรื่อง


- จำนวนเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขสำเร็จกี่เรื่อง


- จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการกี่เรื่อง

คัดลอกสำเร็จ