Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 4

ขอนแก่น

Image Team
นายวินิจ ศรีอุบล

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 4
ขอนแก่น

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 4

8 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดหนองคาย

  • จังหวัดนครพนม

  • จังหวัดสกลนคร

  • จังหวัดอุดรธานี

  • จังหวัดหนองบัวลำภู

  • จังหวัดเลย

  • จังหวัดขอนแก่น

  • จังหวัดบึงกาฬ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชั้นที่ 3 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์:

043-228338-9

คัดลอกสำเร็จ