Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12

สงขลา

Image Team
นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 12
สงขลา

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดพัทลุง

  • จังหวัดสตูล

  • จังหวัดสงขลา

  • จังหวัดปัตตานี

  • จังหวัดยะลา

  • จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งสำนักงาน

มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 888 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

โทรศัพท์:

074-330309-10

คัดลอกสำเร็จ