Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10

ราชบุรี

Image Team
นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 10
ราชบุรี

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดราชบุรี

  • จังหวัดสมุทรสงคราม

  • จังหวัดเพชรบุรี

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • จังหวัดชุมพร

  • จังหวัดระนอง

ที่ตั้งสำนักงาน

49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์:

032-328503-5

คัดลอกสำเร็จ