Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 2

พิษณุโลก

Image Team
นางสาวกิตติยา กล่อมเกลี้ยง

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2
พิษณุโลก

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 2

8 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดน่าน

  • จังหวัดตาก

  • จังหวัดแพร่

  • จังหวัดกำแพงเพชร

  • จังหวัดอุตรดิตถ์

  • จังหวัดพิษณุโลก

  • จังหวัดสุโขทัย

  • จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารไทยศิวารัตน์ 59/15 ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์:

055-252924

โทรสาร:

055-252925

แท็ก :

Tag
คัดลอกสำเร็จ