Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11

สุราษฎร์ธานี

Image Team
นายมีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 11
สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 11

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • จังหวัดพังงา

  • จังหวัดภูเก็ต

  • จังหวัดกระบี่

  • จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • จังหวัดตรัง

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์:

077-285312-3

คัดลอกสำเร็จ