Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 7

สระบุรี

Image Team
นายวรยุทธ์ ศรีปราโมช

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 7
สระบุรี

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 7

7 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดอ่างทอง

  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • จังหวัดสระบุรี

  • จังหวัดปทุมธานี

  • จังหวัดนครนายก

  • จังหวัดปราจีนบุรี

  • จังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานปั๊มปตท. 12 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์:

036-223048-9

คัดลอกสำเร็จ