Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3

นครสวรรค์

Image Team
นายยุคล เพ็ญจันทร์

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3
นครสวรรค์

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3

6 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดเพชรบูรณ์

  • จังหวัดนครสวรรค์

  • จังหวัดอุทัยธานี

  • จังหวัดชัยนาท

  • จังหวัดสิงห์บุรี

  • จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้งสำนักงาน

1045/2 ชั้น 3 ถนน นครสววรค์-พิษณุโลก หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์:

056-221991-2

คัดลอกสำเร็จ