Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5

อุบลราชธานี

Image Team
นายสรา สุวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5
อุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5

8 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดมุกดาหาร

  • จังหวัดกาฬสินธุ์

  • จังหวัดมหาสารคราม

  • จังหวัดร้อยเอ็ด

  • จังหวัดยโสธร

  • จังหวัดอำนาจเจริญ

  • จังหวัดอุบลราชธานี

  • จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้งสำนักงาน

130 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์:

045-312280

คัดลอกสำเร็จ