Image Pattern
สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6

นครราชสีมา

Image Team
นายปฏิภาณ แก้วรินขวา

ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 6
นครราชสีมา

ติดต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 6

4 จังหวัด ที่ครอบคลุม

  • จังหวัดชัยภูมิ

  • จังหวัดนครราชสีมา

  • จังหวัดบุรีรัมย์

  • จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้งสำนักงาน

1318/1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์:

044-257888-9

โทรสาร:

044-257892

คัดลอกสำเร็จ