ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สกพ. พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 20 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 405 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบก๊าซธรรมชาติ

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ผอ.กก_ (002).pdf

วันที่ 16 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 272 KB
จำนวนดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ.

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565.pdf

วันที่ 20 ธ.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 5 MB
จำนวนดาวน์โหลด 2123 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 3 MB
จำนวนดาวน์โหลด 753 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon

แบบฟอร์มใบสมัคร_(2561).pdf

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 152 KB
จำนวนดาวน์โหลด 628 ครั้ง
ดาวน์โหลด

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม 2566

10 มี.ค. 2566 ถึง 20 มี.ค. 2566

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด

22 ก.พ. 2566 ถึง 08 มี.ค. 2566

(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff)

21 ก.พ. 2566 ถึง 10 มี.ค. 2566

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (บางส่วน) ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

26 ม.ค. 2566 ถึง 09 ก.พ. 2566

รับฟังความคิดเห็น การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ

08 ธ.ค. 2565 ถึง 22 ธ.ค. 2565

รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า จำนวน 3 ฉบับ

25 พ.ย. 2565 ถึง 12 ธ.ค. 2565
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2564

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
15.84
%
Myanmar Gas

252,179,259.46

MMBTU
icon stat energy 02
21.68
%
LNG

345,225,054.86

MMBTU
icon stat energy 03
62.48
%
Gulf Gas

994,697,057.17

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


graph circle
 • Diesel Oil

  0.11

  | 0.00%
 • Fuel Oil

  120.92

  | 0.06%
 • Hydro

  4,432.10

  | 2.20%
 • Coal

  16,538.84

  | 7.84%
 • Lignite

  17,733.80

  | 8.40%
 • Renewable

  23,856.02

  | 11.30%
 • Import

  31,430.07

  | 14.89%
 • Natural Gas

  117,003.49

  | 55.44%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ