การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วม

การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
25 กรกฎาคม 2566 , 01:42
121
0
0

สำนักงาน กกพ. มีการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและเปิดให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในงานกำกับกิจการพลังงาน โดยมีกลไกหลักที่มาจากผู้แทนภาคประชาชนในการคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้พลังงาน คือ คพข. รวมถึงมีมาตรการในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีมาตรฐาน และเกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการให้การประกอบกิจการพลังงานมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอ ทั่วถึง และราคาที่เป็นธรรม

Embed
คัดลอกสำเร็จ
ดาวน์โหลดวิดีโอ
Icon

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วม.mp4

วันที่ 25/07/66 ขนาดไฟล์ 1,009 MB จำนวนดาวน์โหลด 119 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด