บทบาทและการดำเนินงานกำกับกิจการพลังงานของ กกพ. และสำน้กงาน กกพ.

เกี่ยวกับองค์กร
02 สิงหาคม 2566 , 03:34
84
0
0

”สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)” การกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรมและค่านิยมหลักของการทำงาน คือ “TRUST” เป็นสิ่งที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยึดมั่นในการดำเนินงาน ด้วยความมุ่งหวังในการสร้างความมั่นคงให้กิจการพลังงานไทย สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Embed
คัดลอกสำเร็จ