Infographic

กกพ. ประกาศตรึงค่าเอฟที 39.72 สตางค์/หน่วย ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย 4.18 บาท/หน่วย ถึง ส.ค. 67

ความรู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
28 มีนาคม 2567 , 12:00
37
0
0

Ft พค - สค 67

Embed
คัดลอกสำเร็จ