Infographic

วิธีอ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าและยกตัวอย่างวิธีคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 และประเภท 1.2

ความรู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
27 มีนาคม 2567 , 12:00
600
0
0

วิธีอ่านบิลค่าไฟ 1  วิธีอ่านบิลค่าไฟ 2

วิธ3อ่านบิลค่าไฟ 2

Embed
คัดลอกสำเร็จ