ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร

Icon

แบบฟอร์มใบสมัคร_(2561).pdf

วันที่ 10 พ.ค. 2566
ขนาดไฟล์ 152 KB
จำนวนดาวน์โหลด 272 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศ สกพ. เรื่องรับสมัครพนักงานด้านตรวจสอบภายใน

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่องรับสมัครพนักงานด้านตรวจสอบภายใน.pdf

วันที่ 10 พ.ค. 2566
ขนาดไฟล์ 4 MB
จำนวนดาวน์โหลด 414 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สกพ. พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 20 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 1017 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการจัดหาและการควบคุมระบบก๊าซธรรมชาติ

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ผอ.กก_ (002).pdf

วันที่ 16 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 272 KB
จำนวนดาวน์โหลด 515 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ.

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565.pdf

วันที่ 20 ธ.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 5 MB
จำนวนดาวน์โหลด 2422 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 3 MB
จำนวนดาวน์โหลด 898 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon

แบบฟอร์มใบสมัคร_(2561).pdf

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 152 KB
จำนวนดาวน์โหลด 814 ครั้ง
ดาวน์โหลด

อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น


การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด

29 พ.ค. 2566 ถึง 13 มิ.ย. 2566

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด

29 พ.ค. 2566 ถึง 13 มิ.ย. 2566

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไ์ฟฟ้า ที่มีการบริหารจัดการแบบ Low Priority

02 พ.ค. 2566 ถึง 09 พ.ค. 2566

หลักการสำคัญของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม ในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง “รอบขยายการรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่ 1”

19 เม.ย. 2566 ถึง 25 เม.ย. 2566

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มีนาคม 2566

10 มี.ค. 2566 ถึง 20 มี.ค. 2566

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด

22 ก.พ. 2566 ถึง 08 มี.ค. 2566
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2565

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
16.76
%
Myanmar Gas

249,295,166.86

MMBTU
icon stat energy 02
28.75
%
LNG

427,579,527.02

MMBTU
icon stat energy 03
54.49
%
Gulf Gas

810,278,856.12

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


 • Diesel Oil

  0.11

  | 0.00%
 • Fuel Oil

  120.92

  | 0.06%
 • Hydro

  4,432.10

  | 2.20%
 • Coal

  16,774.29

  | 7.77%
 • Lignite

  18,748.42

  | 8.69%
 • Renewable

  21,876.09

  | 10.14%
 • Import

  35,471.76

  | 16.43%
 • Natural Gas

  114,636.80

  | 53.11%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ