ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

Icon

ประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สกพ. พ.ศ. 2566.pdf

วันที่ 20 ก.พ. 2566
ขนาดไฟล์ 1 MB
จำนวนดาวน์โหลด 4522 ครั้ง
ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ.pdf

วันที่ 05 ม.ค. 2567
ขนาดไฟล์ 4 MB
จำนวนดาวน์โหลด 2503 ครั้ง
ดาวน์โหลด

อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น


โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

29 พ.ค. 2567 ถึง 12 มิ.ย. 2567

โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎร ระยะที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28 พ.ค. 2567 ถึง 11 มิ.ย. 2567

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

21 พ.ค. 2567 ถึง 07 มิ.ย. 2567

(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาแยกใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ตามขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่เฉพาะ (นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ ฯลฯ)

17 พ.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท มามา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

15 พ.ค. 2567 ถึง 30 พ.ค. 2567

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

24 เม.ย. 2567 ถึง 09 พ.ค. 2567
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2565

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
16.76
%
Myanmar Gas

249,295,166.86

MMBTU
icon stat energy 02
28.75
%
LNG

427,579,527.02

MMBTU
icon stat energy 03
54.49
%
Gulf Gas

810,278,856.12

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


 • Diesel Oil

  0.11

  | 0.00%
 • Fuel Oil

  120.92

  | 0.06%
 • Hydro

  4,432.10

  | 2.20%
 • Coal

  16,774.29

  | 7.77%
 • Lignite

  18,748.42

  | 8.69%
 • Renewable

  21,876.09

  | 10.14%
 • Import

  35,471.76

  | 16.43%
 • Natural Gas

  114,636.80

  | 53.11%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ