(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาแยกใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ตามขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นที่เฉพาะ (นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ ฯลฯ)

สถานะ

ปิดรับฟังความคิดเห็น
17 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
90
0
0
คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
Icon

(ร่าง) หลักเกณฑ์การแยกใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซ (รับฟัง 17-31 พ.ค. 67).pdf

วันที่ 17/05/2567 ขนาดไฟล์ 216 KB จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น


ปิดรับฟังความคิดเห็น