9. การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)

คัดลอกสำเร็จ