บทความด้านพลังงาน หน้าแรก บทความและสาระกิจการพลังงาน บทความด้านพลังงาน

  Print   ExportPDF   

          โครงการสำรวจดวงจันทร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซา สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน กระทั่งมนุษย์ชาติได้รับรู้เรื่องดวงจันทร์อย่างจริงจังเมื่อยานอพอลโล 11 เดินทางไปวนรอบดวงจันทร์และได้นำมนุษย์อวกาศลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2512 และยานอะพอลโล 17 (7 - 19 ธันวาคม 2515) เป็นยานอวกาศลำสุดท้ายในโครงการอะพอลโล และนำรถลูนาโรเวอร์ ไปขับสำรวจพื้นผิว ดวงจันทร์เป็นครั้งที่สาม ยานจอดบนดวงจันทร์นานประมาณ 75 ชั่วโมง ส่วนมนุษย์อวกาศออก สำรวจพื้นผิวดวงจันทร์นาน 22 ชั่วโมง 4 นาที และนำดินหินดวงจันทร์กลับมายังโลกจำนวน110 กิโลกรัม

          ส่วนโครงการ ลูนา พรอสเปคเตอร์Lunar Prospector ซึ่งทางองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาดำเนินการลำดับต่อมานั้นเป็นอีกโครงการที่ทำการสำรวจดวงจันทร์ โดยยานถูกส่งออกไปเมื่อ 7 มกราคม 2541 โคจรในแนวขั้วเหนือใต้ ของดวงจันทร์เพื่อค้นหาน้ำใต้ ผิวดวงจันทร์ และสิ้นสุดโครงการเมื่อ 31 กรกฎาคม 2542

ผลการสำรวจค้นพบไฮโดรเจนจำนวนมาก น่าจะเป็นสัญญาณบอกร่องรอยของการมีน้ำแข็ง ปะปนกับดิน หิน ซ่อนตัวอยู่ในก้นหลุมลึกที่ขั้วทั้งสองที่ไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์เลย คาดว่าอาจ มีปริมาณน้ำมากถึง   600 ล้าน เมตริกตัน และทางขั้วเหนือมีน้ำมากกว่าทางขั้วใต้ พบว่าดวงจันทร์มีสนามแม่เหล็กอ่อนและอาจมีแกนในเป็น เหล็กขนาดเล็กราว 300 กิโลเมตร เมื่อสิ้นสุดโครงการ ยานถูกกำหนดให้พุ่งชนหลุมหนึ่งทางขั้วใต้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เพื่อศึกษาแรงตกกระแทกและสำรวจหาร่องรอยไอน้ำพวยพุ่ง ขึ้นมาจาก ก้นหลุม

          นอกจากนี้ยังพบว่าวดวงจันทร์มีแหล่งแร่ฮีเลียม 3 ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้จำนวนมหาศาล แร่นี้พบมากมายในดวงจันทร์และมากกว่าในโลกใบนี้อย่างมาก

          ดร.เจอรัลด์ คัลซินสกี ศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมนิวเคลียร์แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ฮีเลียม 3 เพื่อการทำวิจัยปฏิกรณ์ฟิวชั่นได้กล่าวว่า ฮีเลียม 3 แพงขึ้นทุกวัน เมื่อ 2 - 3 ปีก่อนราคากรัมละ 30,000 บาท ตอนนี้ราคา 210,000 บาทต่อกรัม ปีหน้าราคาอาจจะถึง 300,000 บาทต่อกรัม เท่าที่ทำการสำรวจพบว่าโลกใบนี้มีฮีเลียม 3 แค่ 30 กิโลกรัมเท่านั้น และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับทางราชการ

          ประเด็นสำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือหากใช้ฮีเลียม 3 เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์จะมี ความปลอดภัยดีมากกว่าการใช้แร่ธาตุอย่างอื่นเป็นเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก และตัดโอกาสที่จะนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อทำลายล้างโลก เพราะจากการทดลองการทำวิจัยของ ดร.คัลซินสกีพบว่า แร่ธาตุนี้ไม่มีกากกัมมันตภาพรังสีเลย

          ทีมงานวิจัยก็ได้พบอีกเช่นกันว่าที่ดวงจันทร์มีแร่ธาตุนี้มากมายกว่าโลกมหาศาล ประมาณการว่าประมาณถึง 1 ล้านตัน หรือประมาณพันล้านกิโลกรัม มากกว่าที่มีอยู่บนโลกนี้กว่า 30 ล้านเท่า

          ผลจากการคำนวณคือประมาณ 300,000 ล้านล้านบาทในขณะนี้ หากแต่ในอนาคตอีก 10 - 20 ปีข้างหน้าราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกมากน้อยเพียงใดไม่สามารถคำนวณได้ แต่มนุษย์บนโลกจะไปจะไปขนกลับมา ยังโลกอย่างไร เพราะค่าเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์แล้วไปตั้งโรงงานที่ดวงจันทร์เพื่อขุดเจาะเอาฮีเลียม 3 มาแล้ว บรรทุกส่งมายังโลกอีกครั้งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป

          กลุ่มนักบินอวกาศอะพอลโล 17 คน และแฮริสัน ชมิทท์ นักธรณีวิทยา ระบุว่าสหรัฐอเมริกาล้าหลังโดยเฉพาะองค์การนาซ่าละเลยที่จะดำเนินโครงการกลับไปสู่ดวงจันทร์อีกครั้งมาเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตามผลจากการคำนวณประมาณพบว่า ถ้ามอบหมายให้ภาคเอกชนดำเนินโครงการนี้ ซึ่งคาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ 450,000 - 600,000 ล้านบาท ในช่วง 2 ทศวรรษหน้าเปรียบเทียบการลงทุนโครงการวิจัยด้านปฏิกรณ์เทอร์โมนิวเคลียร์ในปัจจุบันที่ต้องใช้เงินประมาณ 540,000 ล้านบาท ถือว่าไม่แพงเกินไปนัก

          นอกจากนี้กลุ่มนักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของ ดร. คัลซินสกีที่เมดิสัน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ก็ยังคงวิจัยเรื่องนี้ไม่หยุดโดยหวังที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สะอาดไม่มีกากกัมมันตภาพรังสีและยังจะมีเวลาทำการวิจัยได้อีกนาน ดูเหมือนว่าอีกนานกว่าจะคุ้มค่าการลงทุน และทำอย่างไรให้ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหันมาลงทุนในการส่งคนไปดวงจันทร์อย่างจริงจังอีกสักรอบ กลุ่มทีมงานนักบินอวกาศอะพอลโลและ ดร.ชมิทท์ ได้คุยกลุ่มนักวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแล้วสรุปได้ว่าพลังงาน บนดวงจันทร์จากแร่ธาตุฮีเลียม 3 นี้มีมากกว่าพลังงานที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์หรือฟอสซิล ถึง 10 เท่า และจะสามารถทำให้โลกสามารถมีพลังงานสะอาดใช้ได้เพิ่มอีกหลายพันปีโดยตัดปัญหาความหวาดกลัวหรือผลกระทบที่อาจเกิดจากกากกัมมันตภาพรังสีไปได้

 

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html
http://solarviews.com/eng/homepage.htm
http://www.planetscapes.com/solar/eng/history.htm
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology.html

รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด    
boonmark@stemford.edu
ที่มา: http://www.dailynews.co.th

เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน