ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
 ที่อยู่  54 หมู่ 5 ถ.สุดบรรทัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 ประเภทโรงไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 ประเภทเชื้อเพลิง  Lignite
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  17.2000
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  6.0000
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  
 วันที่พิจารณาคำขอ  N/A    
 วันที่ลงนามสัญญา  N/A
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  12/05/2538
 COD แล้ว  01/08/2538
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  31/08/2556
  สถานะ  ยกเลิกสัญญา
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907