พ.ค. พบผลลัพธ์ทั้งหมด 29 รายการ

ปัจจัยที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ในการพิจารณาค่าเอฟทีในงวด พ.ค. - ส.ค. 66

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ถูกลงเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลง แต่ก็ยังต้องติดตามอีก โดยปัจจัยหลักที่สำคัญคือปริมาณก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำที่ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นปัจจัยกดดันค่าไฟแพงในงวดหน้าอยู่มาก และแม้ว่าหลายฝ่าย โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคเอกชนจะมีความหวังว่าค่าไฟงวดเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2566 น่าจะถูกลงได้อีกจากปัจจัยบวกของต้นทุนราคาก๊าซ LNG ในตลาดโลก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก และจำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อผลิตไฟฟ้าถูกลงมาก รวมทั้งค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ทีแข็งค่ามากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกลง

อ่านเพิ่มเติม