ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กกพ. จัดเวที ERC Forum 2024 ผลักดันพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2567 , 12:00
275
0
2

สำนักงาน กกพ. จัดเวที ERC Forum 2024 ผลักดันพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 (ERC Forum 2024) ภายใต้หัวข้อ “Renewable and Sustainable Energy Transition” และได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Science and Technology for Energy Transition” เพื่อสื่อสารนโยบาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ภายในประเทศ พร้อมผลักดันให้ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยจะทำให้มีสถานีอัดประจุสำหรับรถ EV ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี วางเป้าหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค หรือ EV Hub ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Photo HL-18

Embed
คัดลอกสำเร็จ