“ขยะ” ปัญหาโลกแตก ที่แก้ได้ด้วยการแยกให้ถูกวิธี

การส่งเสริมโซลาร์ และพลังงานหมุนเวียน
26 กันยายน 2566 , 10:19
71
0
0

“ขยะ” ปัญหาโลกแตก ที่แก้ได้ด้วยการแยกให้ถูกวิธี ทิ้งให้ถูกที่ ก็จะทำให้แนวทางการจัดการขยะไม่ใช้ปัญหาอีกต่อไป เพราะขยะบางกลุ่ม แยกให้ดี สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วย ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน???? ”การนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ?? คืออีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลดการใช้พลังงานที่เป็นพิษ แล้วหันมาเลือกใช้พลังงานสะอาด เพื่อโลกที่สวยงามและบริสุทธิ์” คุณกัลย์ แสงเรืองรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ2023 #ใครไม่ChangeClimateChange #เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #พลังงานสะอาด #กกพ #cleanenergyforlife

Embed
คัดลอกสำเร็จ