สำนักงาน กกพ. สนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่าย และร่วมลดโลกร้อนผ่านโครงการโซลาร์ภาคประชาชน

การส่งเสริมโซลาร์ และพลังงานหมุนเวียน
02 สิงหาคม 2566 , 03:47
61
0
0

สำนักงาน กกพ. สนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่าย และร่วมลดโลกร้อนผ่านโครงการโซลาร์ภาคประชาชน

Embed
คัดลอกสำเร็จ