แปลงเศษผลผลิตทางการเกษตร มาเป็นไฟฟ้าชีวมวล

การส่งเสริมโซลาร์ และพลังงานหมุนเวียน
24 กรกฎาคม 2566 , 05:52
64
0
0

เศษผลผลิตทางการเกษตรถ้าเผาแล้วดีทำไปเถอะ แต่ถ้าเผาแล้วไม่ดีทำไปทำไม?? เพราะมันมีทางที่ดีกว่านี้… ด้วยการแปลงเศษผลผลิตทางการเกษตร มาเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่กลายเป็นพลังงานสะอาดที่ดีต่อโลก และดีต่อเรา???? คุณจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #คนบันดาลไฟ #คนบันดาลไฟ2023 #ใครไม่ChangeClimateChange #เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า #พลังงานสะอาด #กกพ #cleanenergyforlife

Embed
คัดลอกสำเร็จ