การปรับปรุงระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผล การปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2565 สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบติดตั้งบนหลังคา

สถานะ

อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น
06 มิถุนายน 2567 ถึง 21 มิถุนายน 2567
655
1
0
คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
Icon

1. รับฟังความคิดเห็น CoP-SRT 6-200667.pdf

วันที่ 06/06/2567 ขนาดไฟล์ 241 KB จำนวนดาวน์โหลด 84 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
Icon

2. ปะหน้า ร่าง ระเบียบฯ - สารบัญ.pdf

วันที่ 06/06/2567 ขนาดไฟล์ 1 MB จำนวนดาวน์โหลด 71 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
Icon

3. เอกสารแนบท้ายระเบียบ ๒ -ไม่เผาไหม้ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)-SRT.pdf

วันที่ 06/06/2567 ขนาดไฟล์ 564 KB จำนวนดาวน์โหลด 88 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น