การคำนวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนต้นทุนผันแปร (Tc) ประจำปี 2566 ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถานะ

ปิดรับฟังความคิดเห็น
13 กันยายน 2566 ถึง 25 กันยายน 2566
181
1
1
คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
Icon

เอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ค่าผ่านท่อ Tc ประจำปี 2566-Final.pdf

วันที่ 14/09/2566 ขนาดไฟล์ 469 KB จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น


ปิดรับฟังความคิดเห็น