หลักการสำคัญของการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม ในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง “รอบขยายการรับซื้อไฟฟ้าส่วนที่ 1”

สถานะ

ปิดรับฟังความคิดเห็น
19 เมษายน 2566 ถึง 25 เมษายน 2566
2451
2
5
คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
Icon

Hearing หลักการ Biglot เพิ่มเติมรอบขยายรับซื้อส่วนที่ 1.pdf

วันที่ 19/04/2566 ขนาดไฟล์ 371 KB จำนวนดาวน์โหลด 214 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น


ปิดรับฟังความคิดเห็น