(ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff)

สถานะ

ปิดรับฟังความคิดเห็น
21 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 10 มีนาคม 2566
5055
1
5

ลำดับ เอกสาร PDF
1

เอกสารภาษาไทย


  • 01 หน้าปก
ดาวน์โหลด
  • 02 ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ
ดาวน์โหลด
  • 03 ส่วนที่ 2 (ร่าง) หลักเกณฑ์
ดาวน์โหลด
2 English version
  • 01 Cover Page
  Downnload
  • 02 Part 1 Essense of UGT
  Downnload
  • 03 Part 2 (Draft) Criteria
  Downnload
3 การสัมมนาออนไลน์ วันที่ 2 มี.ค. 66 เวลา 14.00 - 16.30 น. (ออนไลน์)
  • กำหนดการ
ดาวน์โหลด
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

ดาวน์โหลด

คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
Icon

01_Thai_merged.pdf

วันที่ 21/02/2566 ขนาดไฟล์ 1,022 KB จำนวนดาวน์โหลด 416 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
Icon

02_Eng_merged.pdf

วันที่ 21/02/2566 ขนาดไฟล์ 935 KB จำนวนดาวน์โหลด 171 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Icon

การลงทะเบียน_กำหนดการ_การสัมมนาออนไลน์.pdf

วันที่ 27/02/2566 ขนาดไฟล์ 263 KB จำนวนดาวน์โหลด 92 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
Icon

เอกสารประกอบการสัมนา วันที่ 2 มีนาคม 2566.pdf

วันที่ 02/03/2566 ขนาดไฟล์ 1 MB จำนวนดาวน์โหลด 210 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น


ปิดรับฟังความคิดเห็น