รับฟังความคิดเห็น การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 2 ฉบับ

สถานะ

ปิดรับฟังความคิดเห็น
08 ธันวาคม 2565 ถึง 22 ธันวาคม 2565
644
3
1
คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Icon

1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (ฉบับที่ ..)พศ.pdf

วันที่ 08/12/2565 ขนาดไฟล์ 330 KB จำนวนดาวน์โหลด 114 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
Icon

2.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ ..)พศ.pdf

วันที่ 08/12/2565 ขนาดไฟล์ 285 KB จำนวนดาวน์โหลด 60 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น


ปิดรับฟังความคิดเห็น