ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2566 (ระยะเวลารับฟัง 14 – 27 พฤศจิกายน 2565)

สถานะ

ปิดรับฟังความคิดเห็น
14 พฤศจิกายน 2565 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565
3186
7
10
คัดลอกสำเร็จ
เอกสารเพิิ่มเติม
Icon

เอกสารรับฟังความคิดเห็น-Ft-งวด-ม.ค.-เม.ย.66-รับฟัง-14-27-พ.ย.-66 Final.pdf

วันที่ 20/11/2565 ขนาดไฟล์ 1,012 KB จำนวนดาวน์โหลด 129 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น


ปิดรับฟังความคิดเห็น