ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๓ สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง

ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มีนาคม 2566 , 12:00
2459
2
15

Embed
คัดลอกสำเร็จ