ภาพข่าวกิจกรรม

ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ผลการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) และข้อเสนอทางเลือก เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเพื่อประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
10 มีนาคม 2566 , 02:12
349
0
5

Embed
คัดลอกสำเร็จ
ภาพกิจกรรม