ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศต่างๆ
11 มกราคม 2566 , 12:00
976
0
0

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

 ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 ดาวน์โหลด

*หมายเหตุ : ดูเอกสารเพิ่มเติ่มได้ที่  https://pdf.erc.or.th/MenuInternal/detail/70

Embed
คัดลอกสำเร็จ