ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566 และ คำสั่งสำนักงาน กกพ. ที่ 10/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศต่างๆ
10 มกราคม 2566 , 12:00
685
0
0

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงาน กกพ. ที่ 10/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

Embed
คัดลอกสำเร็จ