ภาพข่าวกิจกรรม

การสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและมีไฟฟ้าส่วนเกินสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ตุลาคม 2565 , 12:00
884
1
1

         เนื่องจากมีข้อห่วงกังวลของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ว่าการนำพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้เองในกิจการของผู้ประกอบการไปจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานตามนโยบายของรัฐ จะผิดวัตถุประสงค์การส่งเสริมของ BOI นั้น  

 

         ในการนี้ BOI ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือผู้ได้รับการส่งเสริมในประเภทกิจการอื่นแต่มีการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไว้ใช้เอง ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ. 2565 ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ในกรณีหากประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้า จะต้องมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน BOI เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องจักรในระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าด้วย และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวจะไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

Embed
คัดลอกสำเร็จ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Icon

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.PDF

วันที่ 21/10/2565 ขนาดไฟล์ 1 MB จำนวนดาวน์โหลด 349 ครั้ง แจ้งไฟล์เสีย

ดาวน์โหลด