ภาพข่าวกิจกรรม

สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) (เพชรบุรี)

ข่าวประชาสัมพันธ์
31 มีนาคม 2565 , 12:00
41
0
0

Embed
คัดลอกสำเร็จ