บทความด้านพลังงาน

ไอเดียและเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2023

บทความด้านพลังงาน
16 มิถุนายน 2566 , 12:00
431
1
0

       พัฒนาการทางด้านนวัตกรรมใหม่ของโลกปัจจุบันก้าวล้ำเกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะคาดการณ์ได้มากมายนัก บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอไอเดียและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันน่าตื่นเต้นที่เราคาดว่าจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของ Deep Neutral Networks, Adaptive Robotics, Autonomous Mobility, Next Gen Cloud, Intelligent Devices การนำ AI มาพัฒนาเรื่องพันธุกรรม และอื่นๆ อ้างอิงจากเอกสารของ Active Research Knowledge ซึ่งเป็น บลจ. เชื้อสายอเมริกันที่ Catherine Wood อดีต CIO ของ AllianceBernstein ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาการหุ่นยนต์ การพิมพ์ 3 มิติไปจนถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลและเครือข่ายสัญญาณอัจฉริยะ ที่มีวิวัฒนาการน่าอัศจรรย์มากมายให้คุณได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ดังต่อไปนี้

 

ภาพรวมของเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง

       นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีส่วนช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและศักยภาพของกันและกัน การเกิดขึ้นของนวัตกรรมแพลตฟอร์มที่น่าสนใจในปี 2023 จากรูปด้านล่างจะเห็นว่า ขนาดของเส้นแสดงถึงความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงของนวัตกรรมต่าง ๆ เช่นเรื่องของ Neural Networks ที่สัมพันธ์กับ เรื่อง Adaptive Robotics เรื่อง autonomous Mobility ที่สัมพันธ์กับเรื่อง Next Gen Cloud

รูปแสดง ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีในปี 2023

 

ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Mobility) และหุ่นยนต์แบบปรับตัวได้ (Adaptive Robot)

       โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการพัฒนาการ Intelligent Devices ที่ผู้ใช้ยานพาหนะไร้คนขับสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยศักยภาพของ Neural Networks ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผ่านการเรียนรู้ประเภท พฤติกรรมของทางแยกและประเภททางเดินรถ Adaptive Robot ที่ทำงานร่วมกับ sensor เพื่อสร้างการเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นผ่านแบบจำลอง นำไปสู่การควบคุม สั่งการ เปิด ปิด รวมถึงการเข้ารหัสที่ซับซ้อน และตอบสนองต่อกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

 

รูปแสดง มือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้อิสระจับหลอดไฟโดยหลอดไม่แตก

รูปแสดงหลักการยานยนต์ไร้คนขับของ Tesla

มือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวได้อิสระจับหลอดไฟโดยหลอดไม่แตก

   อุปกรณ์อัฉริยะ (Intelligent device) กับ เทคโนโลยี Battery ขั้นสูง (Advance Battery Technology) และหุ่นยนต์แบบปรับตัวได้ (Neural Networks) กับ การตรวจพันธุกรรมร่วมกับการศึกษาทางชีวภาพจากหลายแขนงโดยนำศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ร่วม (Multitopic Technology)

       การพัฒนา battery ใน Intelligent device ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลสถิติโดย Active Research Knowledge เห็นว่าความจุพลังงานใน battery ของ iPhone เพิ่มขึ้นผกผันกับขนาดของ battery กลไกการหยุดใช้พลังงานเมื่อผู้สวมใส่ไม่ยกมือขึ้น แม้กระทั่งการจำกัดการใช้พลังงานไว้จนกว่า battery จะเพิ่มขึ้น ใน Apple Watch และ Smart Glasses ก็เป็นการทำงานร่วมกันของตัว battery และระบบควบคุมอย่างชาญฉลาดที่เกิดขึ้นมาเพื่อการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานะการณ์

       การนำ Deep Neural Networks มาเพิ่มความแม่นยำในการตรวจพันธุกรรมร่วมกับการศึกษาทางชีวภาพจากหลายแขนงโดยนำศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ร่วมด้วยเพื่อช่วยมนุษย์ในการวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในกระบวนการที่ลดลงตามมา คาดว่าในปี 2566 PacBio ที่นำ AI มาพัฒนา Hardware ในการตรวจพันธุกรรม คุณภาพสูง จะทำค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ต่ำกว่า 1,000 ดอลล่าร์ หรือ 34,362 บาทโดยประมาณ ซึ่งลดลงถึง 7,500 เท่าจาก 19 ปีที่ผ่านมา

 

 

รูปแสดง ข้อมูลสถิติจาก Active Research Knowledge

ข้อมูลสถิติจาก Active Research Knowledge

รูปแสดง ข้อมูลสถิติความแม่นยำในการอ่านรหัสพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน

การนำจรวดกลับมาใช้ใหม่ (Reusable Rockets) กับ อุปกรณ์อัจฉริยะ (Intelligent Devices) และ ธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิตอล (Cryptocurrencies) กับเทคโนโลยี Battery ขั้นสูง (Advance Battery Technology)

       สำหรับการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นทั่วโลกผ่าน Iridium และ STARLINK เดิม ที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ SpaceX Tmobile ผ่านการนำชิ้นส่วนยานที่ปล่อยออกมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ การใช้พลังงานหมุนเวียนร่วมกับ battery ในธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิตอลที่มีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุโครงการลดลง เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที

รูปแสดง ข้อมูลสถิติความคุ้มค่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเทคโนโลยี Battery ขั้นสูงกับธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิตอล

รูปแสดง ข้อมูลสถิติราคามือถือผ่านดาวเทียม และราคาค่าบริการ ปี 1998 กับปี 2023

   

การพิมพ์ 3 มิติ (3D printing)

       ARK ประมาณค่าสิ่งนี้เป็นเม็ดเงินไว้ถึง 500 ล้านดอลล่าร์ ที่จะกระทบกับผลิตภัณฑ์เดิม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอวกาศที่มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นธุรกิจเครื่องจักร และธุรกิจยานยนต์ โดยมีการใช้ในงานพัฒนาและออกแบบวิจัยมาเป็นอันดับ 1 แม้กระทั่งการใช้ในงานต้นแบบ ใช้ในชิ้นส่วน เครื่องมือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน

 

 

รูปแสดง ข้อมูลสถิติมูลค่าที่เกิดจาก 3D printining ในแต่ละประเภทธุรกิจ

รูปแสดง ข้อมูลสถิติการใช้งาน 3D printing ในแบบต่าง ๆ ในปี 2017 2019 2021

   

กระเป๋าเงินดิจิตอล (Digital Wallet)

       การเข้ามาของกระเป๋าเงินดิจิตอล ทำให้ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตหายไป กิจกรรมที่ถูกดำเนินการด้วยมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิตอล

 

 

รูปแสดง ข้อมูลสถิติสัดส่วนตลาด online ของกระเป๋าเงินดิจิตอลเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินแบบอื่น

รูปแสดง ข้อมูลสถิติสัดส่วนตลาด หน้าร้านของกระเป๋าเงินดิจิตอลเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินแบบอื่น

    

ตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจ

       กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก ระบบกักเก็บพลังงาน หุ่นยนต์ Multitopic Sequencing (การศึกษาทางชีวภาพจากหลายแขนงโดยนำศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ร่วมด้วย เช่น AI ฯลฯ) สัญญาณอัจฉริยะ รวมถึง AI ส่งผลให้ข้อมูลของสถิติและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก บอกไว้ว่า ในปี 2021 GDP จะโตขึ้น 3.7% ปี 2030 และ 2040 GDP ที่มาจากเทคโนโลยี จะโตขึ้น 6.1% และ 10.7% ตามลำดับ ส่วนหนึ่งจากธุรกิจยานยนต์ที่ต้นทุนรวมของรถยนต์ EV เมื่อเทียบกับรถยนต์เผาไหม้จะเริ่มลดลง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจบันเทิงจากการให้บริการในรูปแบบเดิมมาเป็นการให้บริการการดูสื่อมีเดียแบบ On-demand ซึ่งแปลว่าเราจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ผ่านหลากหลายช่องทาง (Streaming Service)

ความเห็นของผู้เขียน

       จากสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่า ภายใต้การใช้พลังงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมและการออกผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสูญเปล่าจะลดลงเรื่อย ๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะเป็นตัวกำหนดความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้น ต้องลองถามตัวเองว่าเราสามารถใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ได้อย่างมีคุณค่าที่สุดไหม

 

ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

มิถุนายน 2566

ข้อมูลอ้างอิง    

https://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/Big_Ideas/ARK%20Invest_013123_Presentation_Big%20Ideas%202023_Final.pdf?fbclid=IwAR2fKtjSUcqoCD7_PNd9w-He-eW803GwvEOWdskpyRYHPfdcEYozKBSfvTs

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptable_robotics

Embed
คัดลอกสำเร็จ