ติดต่อสำนักงานฯ เขต 6 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 6

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 6

ครอบคลุมการดูแล 4 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา 


 • จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • จังหวัดสุรินทร์

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  1318/1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

  โทรศัพท์ 044-257888-9
  โทรสาร
  044-257892
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา