ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 115, items from 1 to 10 of 1141.

Page: of 115


กรมการพลังงานทหาร
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พลังงานร่วมดีเซล   Bunker Oil   10.4000 4.500 N/A  12/01/2541  01/05/2541  26/06/2541  HyperLink

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (เขื่อนคิรีธาร)
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
Hydro Power   Hydro   23.0600 22.000 N/A  N/A    21/03/2554  HyperLink

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด (โครงการสราญลมวินด์ฟาร์ม)
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   67.5000 60.000 12/09/2555  17/12/2556  01/11/2560  27/03/2561  HyperLink

บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   90.0000 90.000 17/04/2556  16/07/2557  30/03/2561  28/12/2561  HyperLink

บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   111.0000 90.000 N/A  06/01/2541  14/08/2541  03/09/2541  HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
อ.หนองแค จ.สระบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   106.2000 90.000 N/A  20/11/2552  05/01/2556  05/01/2556  HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
อ.หนองแค จ.สระบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   113.3000 90.000 N/A  20/11/2552  01/02/2556  01/02/2556  HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   118.8900 90.000 N/A  20/11/2552  01/07/2556  01/07/2556  HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   106.2000 90.000 N/A  20/11/2552  01/03/2556  01/03/2556  HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   1600.0000 1,600.000 N/A  10/10/2551  01/06/2558  N/A  HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907