ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1173
Page:of 59 Page size:
11 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14362021103631จ้างที่ปรึกษาโครงการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า.pdf
2 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02402021034052ประกาศผู้ชนะ__ซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบจดจำใบหน้า.pdf
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบทานบัญชีจากผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31452021014520ประกาศผู้ชนะ-สอบทานบัญชี_ปี_64.pdf
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคดี จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31592021125911จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานฝ่ายบังคับคดีใช้กฎหมายและคดี_จำนวน_1_คน.pdf
27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการพลังงาน (ชุด Safety) รองเท้า จำนวน 14 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27572021115753ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย_จำนวน_14_คู่_(1).pdf
27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการพลังงาน (ชุด Safety) เครื่องแต่งกาย จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27002021120044ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย_จำนวน_14_ชุด_(2).pdf
25 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานสำนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3127202101270920210531131533647.pdf
25 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ โดยวิธีเฉพาเจาะจง (ประจำเดือนมิถุนายน 2564)   27532021115342ประกาศผู้ชนะงานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับขสักการะพระสุริยเทพ_เดือนมิถุนายน.pdf
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมระบบการใช้งานโทรศัพท์ของสำนักงาน กกพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25412021084104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมระบบการใช้งานโทรศัพท์สำนักงาน_กกพ..pdf
19 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19242021022448ประกาศผู้ชนะ-ซื้อ_Server_ปี_63.pdf
18 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18542021025459ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._364_-_2564.pdf
17 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17172021101713ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น.pdf
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสิทธิการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13302021083051ซื้อสิทธิการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมออนไลน์.pdf
12 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13102021081012จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว_จำนวน_15_รายการ.pdf
11 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งกระบะ 2 ตอน 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12302021103058ประกาศผู้ชนะ_เช่ารถ_12_คัน.pdf
11 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12322021103230ประกาศผู้ชนะ_กระดาษถ่ายเอกสาร.PDF
6 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดขออนุมัติจ้ดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Acer สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1712202110125420210514151839554.pdf
3 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดื่มต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05192021101957ประกาศผู้ชนะร้านพรีเมี่ยม_ออฟฟิศ.pdf
3 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05212021102102ประกาศผู้ชนะบริษัท_มีไทย.pdf
30 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องควบคุมสำรองไฟบริเวณชั้น 19 ของสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  0317202110173820210430163607105.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
      - สัมมนาผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อปรับปรุงการดำเนิน
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
      - สัมภาษณ์พิเศษประธาน กกพ. และเลขาธิการสำนักงาน
      - ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •     - รานงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
      - รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 - 2563
      - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • แผ่นพับแนะนำองค์กร
 • การพัฒนาระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 •     - คู่มือผังกระบวนงานและระเบียบปฏิบัติ
 • คู่มือประชาชน
 • คู่มือปฏิบัติงานการประชุม กกพ.
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
      - ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2564
      - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป