ประกาศร่าง TOR หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศร่าง TOR

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
12
 Item 1 to 20 of 30
Page:of 2 Page size:
30 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562  02382019103854ร่างประกาศประกวดราคา-ประชาสัมพันธ์.PDF
29 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว-ดำ พร้อมสแกน จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562   29282019032846ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.PDF
28 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562   28322019043251รับฟังความคิดเห็นประกาศสำนักงาน_กกพ._เรื่อง_ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.pdf
27 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562  27132019031314ร่างประกาศงานจ้างก่อสร้าง_27_สค_62.pdf
13 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2562   13022019020203ร่างประกาศรถเช่า_เขต9.pdf
31 กรกฎาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างเพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ERC Forum 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – 5 สิงหาคม 2562  31192019011908ประกาศร่าง_erc_forum_2019.pdf
31 กรกฎาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานเช่ารถประจำตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – 7 สิงหาคม 2562  31462019014628ร่างประกาศราคาเช่ารถประจำตำแหน่งเลขาธิการ.pdf
3 กรกฎาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2562   03332019033350ประกาศ_ร่าง_สื่อประชาสัมพันธ์_2563.pdf
28 มิถุนายน 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ  28282019062853ประกาศร่างประกวดราคางานก่อสร้าง.pdf
27 มิถุนายน 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - วันที่ 2 กรกฎาคม 2562   27452019024525ประกาศร่าง_จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงิน.pdf
30 พฤษภาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562  31382019053857ร่างประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
27 พฤษภาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งสำหรับสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 2)   27412019044139ประกาศร่างแม่ข่ายครั้งที่2.pdf
2 พฤษภาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งสำหรับสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2562   02132019011348ประกาศร่างแม่ข่ายทส..pdf
25 เมษายน 2562 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน และรถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 25 เมษายน 2562- วันที่ 30 เมษายน 2562   26292019082908ร่างประกาศ_ประกวด_รายละเอียดข้อกำหนดรถรองเลขาและรถส่วนกลาง.pdf
28 มีนาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2562   28542019015443ประกาศร่างศึกษาดูงานการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าคส..pdf
27 มีนาคม 2562 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน และรถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 27 มีนาคม 2562- วันที่ 3 เมษายน 2562   27122019041220ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถรองและส่วนกลาง.pdf
14 มีนาคม 2562 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน กกพ. จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 14 มีนาคม 2562- วันที่ 21 มีนาคม 2562   15192019021922ร่างเอกสารประกาศและประกวดราคาเช่ารถยนต์2คัน.pdf
8 กุมภาพันธ์ 2562 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาำฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งปีงประมาณเป็นรายปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11042019090453ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์_เขต1.pdf
18 มกราคม 2562 ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง) เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาำฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งปีงประมาณเป็นรายปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23342019083431ร่างประกาศ.pdf
7 มกราคม 2562 ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างกิจกรรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วารสาร “กกพ. คนกำกับ”) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  07222019042220ร่างประกาศ_วารสารคนกำกับ.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204