ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
 ที่อยู่  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
 ประเภทโรงไฟฟ้า  พลังความร้อนร่วม
 ประเภทเชื้อเพลิง  Natural Gas
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  113.3000
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  90.0000
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  
 วันที่พิจารณาคำขอ  N/A    
 วันที่ลงนามสัญญา  20/11/2552
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  01/02/2556
 COD แล้ว  01/02/2556
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  
  สถานะ  COD แล้ว
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907