ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  VSPP
 บริษัท / บุคคล  นางสาวประสพพร ใหม่สาลี
 ที่อยู่  17/212 17/212 ม.4 ซ.ชินเขต 18 เขต.ทุ่งสองห้อง เขต.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร เขต.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
 ประเภทโรงไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์
 ประเภทเชื้อเพลิง  Solar
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  0.0035
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  0.0035
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  05/11/2552
 วันที่พิจารณาคำขอ      
 วันที่ลงนามสัญญา  
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  
 COD แล้ว  
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  29/03/2554
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  
  สถานะ  ยกเลิกตอบรับซื้อ
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907