ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 4, items from 1 to 10 of 38.

Page: of 4


บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ชีวมวล   Biomass   40.0000 27.000 14/12/2560    30/09/2564    HyperLink

บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด
อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ชีวมวล   Biomass   30.0000 24.000 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ชีวมวล   Biomass   20.0000 16.000 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ชีวมวล   Biomass   20.0000 16.000 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด
อ.สวี จ.ชุมพร
ชีวมวล   Biomass   16.0000 13.850 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
  Coal   540.0000 540.000     15/03/2557    HyperLink

บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ชีวมวล   Biomass   30.0000 23.420 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1)
อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ชีวมวล   Biomass   25.0000 21.500 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดระนอง)
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
ชีวมวล   Biomass   23.0000 20.000 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

เขื่อนบ้านจันเดย์ (เขื่อนเขาแหลมตอนล่าง) (เขื่อนทดน้ำ)
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
Hydro Power   Hydro   18.0000 18.000         HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907